Моје суштинско опредељење увек је било према слици. Статичној слици која треба да сажме апекте појавног света, да их обликује, организује, оплемени и представи публици на допадљив начин и са извесном поруком. Понекад сам правио знакове и симболе, планирао сам кадрове својих фотографија, радио на комплексним илустрацијама, забављао се радећи на графичким решењима... На крају мојих креативних подухвата углавном се налазила слика, самостална или прилагођења неким опсежнијим оквирима.

Уметност и комуникација раме уз раме константо се развијају, обнављају, допуњују. Прати их раст мојих апетита за конзумацијом и креацијом.

Прелазак читавог једног света на интернет открио ми је нова интересовања према информационим технологијама и дизајну. То се догодило много пре мог професионалног ангажмана. Уживајући у свеколиком ликовном богатству размишљао сам и како да га организујем неби ли му што лакше прилазио и боље га разумео. Проучавао сам израду интернет презентација и системе за организовање и руковођење дигиталним садржајима, повремено долазећи до занимљивих ангажмане. Међутим, моје бављење информационим и организационим технологијама данас је сведено на хоби. Слика је преовладала! То ми је и даље највећа пасија.