Moje suštinsko opredeljenje uvek je bilo prema slici. Statičnoj slici koja treba da sažme apekte pojavnog sveta, da ih oblikuje, organizuje, oplemeni i predstavi publici na dopadljiv način i sa izvesnom porukom. Ponekad sam pravio znakove i simbole, planirao sam kadrove svojih fotografija, radio na kompleksnim ilustracijama, zabavljao se radeći na grafičkim rešenjima... Na kraju mojih kreativnih poduhvata uglavnom se nalazila slika, samostalna ili prilagođenja nekim opsežnijim okvirima.

Umetnost i komunikacija rame uz rame konstanto se razvijaju, obnavljaju, dopunjuju. Prati ih rast mojih apetita za konzumacijom i kreacijom.

Prelazak čitavog jednog sveta na internet otkrio mi je nova interesovanja prema informacionim tehnologijama i dizajnu. To se dogodilo mnogo pre mog profesionalnog angažmana. Uživajući u svekolikom likovnom bogatstvu razmišljao sam i kako da ga organizujem nebi li mu što lakše prilazio i bolje ga razumeo. Proučavao sam izradu internet prezentacija i sisteme za organizovanje i rukovođenje digitalnim sadržajima, povremeno dolazeći do zanimljivih angažmane. Međutim, moje bavljenje informacionim i organizacionim tehnologijama danas je svedeno na hobi. Slika je preovladala! To mi je i dalje najveća pasija.