Obrazovanje

Diplomirani Grafičar-Primenjena Grafika

Diplomirao 4. marta 2004. godine na Fakultetu Primenjenih Umetnosti, pri Univerzitetu Umetnosti u Beogradu, odsek Primenjena Grafika.

Profesionalno iskustvo

Produkcija, direkcija, potražnja i uređivanje fotografija

Direkcija i produkcija kreativne, reklamne, portretne, dokumentarne, reportažne, editorijalne, promotivne  i kataloške fotografije; potražnja, obrada i uređivanje fotografije.

Produkcija, direkcija, potražnja i uređivanje ilustracija i grafika

Direkcija i produkcija kreativne, reklamne, editorijalne ilustracije i grafike; izrada po nacrtu ili proizvoljno; potražnja i uređivanje.

Arhiva

Izrada, uređivanje, održavanje, nadgradnja i razvoj arhive koja se oslanja na osnovno okruženje operativnog sistema, DAM programe ili na programe u okviru Adobe legacy i CS paketa.

Štampa

Priprema za štampu vizuelnog materijala.

Grafički dizajn i dizajn internet prezentacija

Izrada grafičkih rešenja i elemenata za potrebe izdavaštva, štampe, reklamnog, kancelarijskog i promotivnog materijala; izrada grafičkih rešenja i elemenata za potrebe internet prezentacija odnosno elektronskig izdavaštva.

Istorija zaposlenja

2002-2006

Honorarni poslovi u oblasti grafičkog dizajna, dizajna internet prezentacija, ilustracije i grafike, fotografije.

2006-2010

Trajno zaposlen na mestu Urednika fotografije u srpskom izdanju magazina Playboy, pod okriljem izdavačke kuće Attica Media SRB.

2010-danas

Trajno zaposlen na mestu Urednika fotografije na više štampanih izdanja (Playboy, Fashion&Friends, „Kontakt“ Telenor, „Espresso“ Banca Intesa, „Trend“ Ušće).

Kvalifikacije

 1. 11 godina iskustva u oblasti fotografije, ilustracije, grafike, grafičkog dizajna.
 2. Stručan i vešt u direkciji i produkciji kreativne, editorijalne, dokumentarne, reportažne, reklamne, promotivne,  kataloške i korporativne fotografije; radu u fotografskom studiju i na terenu; digitalnoj obradi fotografije.
 3. Stručan i vešt u direkciji i produkciji kreativne, editorijalne i reklamne ilustracije i grafike.
 4. Iskusan u odabiru i angažmanu saradnika, pregovaranju i preuzimanju prava, pretraživanju izvora fotografija i kreativnog materijala, uređivanju vizuelnog materijala, organizovanju i vođenju digitalnih arhiva vizuelnog materijala i štampe.
 5. Strastveni fotograf, ilustrator, slikar, grafičar, crtač i dizajner. Prevashodno orjentisan ka fotografiji i digitalnoj obradi i izradi slike. Naklonjen umetnosti i dizajnu, njihovoj istoriji, budućnosti i tehnikama.
 6. Vredan, posvećen, pouzdan, domišaljat, snalažljiv i svestran individualac i kolega.

Kompjuterska pismenost

 1. Mac OS X
 2. Microsoft Windows XP, Vista, 8
 3. Adobe Legacy i CS grafički paketi
 4. Microsoft Office
 5. Canon Utilities
 6. NUXEO Digital Asset Management